شماره‌های پیشین نشریه

دوره انتشار: فصلنامه (در پایان هر فصل)

زبان انتشار: فارسی با دو چکیدة انگلیسی (چکیده کوتاه انگلیسی بین 150 تا 350 کلمه و چکیدة مبسوط بین 600 تا 1000 کلمه)

قطع: وزیری


داوری: داوری بسته (نه داوران از هویت نویسندگان مطلع خواهند شد و نه نویسندگان از هویت داوران.)

 

فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات کشورها نخستین شماره خود را از بهار 1402 منتشر خواهد کرد. در این مجله سعی می‌شود مسائل  مختلف کشورها در محورهای زیر بررسی شود: 

محورها:

  • ادبیات 
  • اقتصاد
  • تاریخ
  • جامعه‌شناسی
  • روابط بین‌الملل
  • زبان‌شناختی
  • سیاست
  • فرهنگ
  • مطالعات میان‌رشته‌ای و چندرشته‌ای

از اساتید و پژوهشگران محترم دعوت می‌شود مقالات پژوهشی، مروری، کوتاه، مطالعه موردی، روش‌شناسی، کاربردی، مفهومی و نقد کتاب خود را، پس از مطالعه راهنمای نویسندگان، به این مجله ارسال فرمایند.

 

مقالات پس از داوری علمی و ویراستاری زبانی در همین وبگاه منتشر خواهد شد.

 

طبق بخشنامه شماره 40879 مورخ 1401/02/24 معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  مبلغ 2.000.000 ریال برای داوری و مبلغ  4.000.000 ریال پس از پذیرش مقاله، در مرحله  ویراستاری و چاپ از نویسندگان دریافت خواهد شد.

 

 تمامی پرداخت‌ها از طریق درگاه اینترنتی در سامانه نشریات انجام می‌شود.